ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, Εσωτερικός Έλεγχος > Νέα > Νέα > ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  • Δημοσιεύτηκε από: ddailiani
lens

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έκρινε με την υπ’ αριθμόν 21/2019 απόφαση, ότι απαγορεύεται η χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης εν ώρα λειτουργίας των δημόσιων σχολικών μονάδων.

Ωστόσο, τις χρονικές περιόδους μη λειτουργίας τους, υπεύθυνος για τη διαφύλαξη των σχολικών χώρων κι επομένως για την επεξεργασία δεδομένων, σε περίπτωση εγκατάστασης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, είναι ο εκάστοτε Δήμος.

Με την ίδια απόφαση, υποδεικνύει στα υποκείμενα των δεδομένων την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

ΑΠΔΠΧ – Δελτίο Τύπου

Πηγή: https://www.dpa.gr/

  • H Βlue Value, μία σύγχρονη εταιρεία παροχής εκπαίδευσης, λειτουργικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον GDPR.