ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2022 ΑΠΔΠΧ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, Εσωτερικός Έλεγχος > Νέα > Νέα > ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2022 ΑΠΔΠΧ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ
  • Δημοσιεύτηκε από: ddailiani
ΑΑπόφαση 64/2022 ΑΠΔΠΧ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών είναι ένα από τα βασικά τους δικαιώματα, το οποίο η Πολιτεία και οι Δημόσιοι φορείς της οφείλουν να εξασφαλίσουν.

Στις 07 Δεκεμβρίου, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προσδιόρισε κανόνες για την αφαίρεση στοιχείων ταυτότητας στις αποφάσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της.

Μία από τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη Δημόσια Διοίκηση είναι η αρχή της διαφάνειας. Η εν λόγω αρχή στηρίζεται στο άρθρο 5Α του Συντάγματος, που αφορά στο δικαίωμα των πολιτών στην πληροφόρηση. Ενώ συνδέεται άμεσα με την αρχή της δημοσιότητας, βάσει της οποίας επιτελείται ο έλεγχος της δράσης του Δημοσίου, ώστε να εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, η προστασία των δικαιωμάτων των διοικουμένων.

Η απόφαση της ΑΠΔΠΧ να καθορίσει και ρητούς κανόνες αφαίρεσης στοιχείων ταυτότητας στις αναρτητέες αποφάσεις της, συμβάλλει τόσο στην ενίσχυση του αισθήματος προστασίας των πολιτών όσο και στην υποχρέωση τήρησης της αρχής της διαφάνειας που διέπει τη Δημόσια Διοίκηση.

Διαβάστε, αναλυτικά, στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Απόφαση 64/2022 ΑΠΔΠΧ: Κανόνες αφαίρεσης στοιχείων ταυτότητας στις αποφάσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της