Απαίτηση εγγράφων ταυτοποίησης ως προϋπόθεση για την εξέταση αιτημάτων του υποκειμένου των δεδομένων

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, Εσωτερικός Έλεγχος > Νέα > Νέα > Απαίτηση εγγράφων ταυτοποίησης ως προϋπόθεση για την εξέταση αιτημάτων του υποκειμένου των δεδομένων
  • Δημοσιεύτηκε από: Χριστίνα Ντιούδη
GDPR_Blue_Value

Οι φορείς αρκετά συχνά δέχονται αιτήματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται τα οποία για να ικανοποιηθούν απαιτούν πρώτα την ταυτοποίηση του υποκείμενου δεδομένων. Τα υποκείμενα των δεδομένων διατυπώνουν τα αιτήματα τους με ποικίλους τρόπους όπως π.χ. ηλεκτρονική αλληλογραφία, δια ζώσης με έγγραφη αίτηση, μέσω πληρεξούσιου ακόμα και τηλεφωνικώς.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας καλείται να προβεί σε ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων ώστε να γίνει σύνδεση μεταξύ των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του υποκειμένου των δεδομένων.Μάθετε περισσότερα για την ανάγκη και τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι φορείς από την Blue Value.
Info@bluevalue.gr | 2310590196 | www.bluevalue.gr