ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «SMART CITIES»: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών > Νέα > Νέα > ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «SMART CITIES»: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  • Δημοσιεύτηκε από: Ενρικέτα Βολάρη

Την Δευτέρα 19/10/2020, δημοσιεύθηκε η πρόσκληση ΑΤ08 «Smart Cities», στα πλαίσια του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας και τους  καλεί να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης στο πρόγραμμα με στόχο την Ψηφιακή Σύγκλιση και τον Ψηφιακό Ανασχηματισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, αλλά και την ΚΥΑ 22766/09-04-2020 με βάση την οποία καταρτίστηκε το πρόγραμμα, μέσα στις οριζόντιες επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος είναι οι δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχων.

Οι προτάσεις, προκειμένου να τύχουν της καλύτερης δυνατής αξιολόγησης, πρέπει να είναι τυπικά πλήρεις και να διαθέτουν σαφή τεκμηρίωση για τη σκοπιμότητά τους, την αναγκαιότητα, το αποτύπωμα των προτάσεων στο φορέα και στην κοινωνία, την σωστή και πλήρη αποτύπωση του αντικειμένου του έργου, του χρονοδιαγράμματος, των πόρων και των φάσεων αυτού, καθώς και πληρότητα των δικαιολογητικών του φακέλου.Επιπλέον, κρίσιμο σημείο αξιολόγησης είναι η συσχέτιση και συμφωνία των προτάσεων με το στρατηγικό σχεδιασμό του φορέα.

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Στην Blue Value, αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη των δικαιούχων για εξωτερική υποστήριξη. Η απουσία εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού ή οι πολλαπλές απαιτήσεις σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας των ΟΤΑ, μπορεί να στερήσουν από τους δικαιούχους τη δυνατότητα αξιοποίησης των ευκαιριών, που δίνονται μέσα από το Πρόγραμμα.

Η Blue Value, διαθέτοντας εξειδικευμένους Συμβούλους και στελεχιακό δυναμικό με βαθιά γνώση του τρόπου λειτουργίας των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αλλά και εξειδίκευση σε έργα και υπηρεσίες πληροφορικής και τεχνολογίας, παρέχει υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και συγκεκριμένα στην πρόσκληση ΑΤ08 «Smart Cities», καθώς και για το στρατηγικό σχεδιασμό των δικαιούχων.

Με τη μεγάλη εμπειρία μας σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, αναλαμβάνουμε την υποστήριξή σας στην προετοιμασία, κατάρτιση, υποβολή και παρακολούθηση φακέλου και αιτήσεων χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα απαιτούμενα στην Πρόσκληση. Επιπλέον παρέχουμε υπηρεσίες στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Υποβάλλετε τις αιτήσεις σας με ταχύτητα, σιγουριά και ασφάλεια!

Επικοινωνήστε μαζί μας!