Συμβουλευτικές-Λειτουργικές

Η εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους παρακάτω τομείς:

Στρατηγικός σχεδιασμός
 • Επιχειρησιακός σχεδιασμός ανάπτυξης φορέων και πόλεων
 • Ψηφιακή στρατηγική
 • Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα και χρηματοδοτούμενα έργα
Οργάνωση
 • Αναδιοργάνωση, σχεδιασμός και απλοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού: φάκελος προσωπικού, εκκαθάριση μισθοδοσίας, οργανόγραμμα, εκπαίδευση, αξιολόγηση
 • Εισαγωγή και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας και προστασίας δεδομένων (ISO9001, ISO27001, GDPR, υπηρεσίες DPO)
 • Αξιοποίηση τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων (αξιολόγηση, οργάνωση, ολοκλήρωση, χρήση και εκμετάλλευση)
Λειτουργικές υπηρεσίες – Οικονομική Διαχείριση
 • Οργάνωση & Έλεγχος Οικονομικών Υπηρεσιών – εφαρμογή συστημάτων οικονομικής διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου
 • Λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη, με έναρξη εφαρμογής, καθημερινή παρακολούθηση, σύνταξη απολογισμών και ισολογισμών, εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος εν γένει.
 • Οργάνωση Αποθηκών
 • Καταγραφή, Διαχείριση και Αξιοποίηση Περιουσίας
 • Ανάπτυξη και Μεγιστοποίηση Εσόδων – οργάνωση και τυποποίηση διαδικασιών για την βεβαίωση και είσπραξη εσόδων
 • Εκπροσώπηση, αναζήτηση και διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων
 • Στατιστικά δελτία και αναφορές προς εποπτεύοντες φορείς
 • Ψηφιοποίηση αρχείων – διάθεση – χρήση και εκμετάλλευση
Επικοινωνία
 • Επικοινωνιακή στρατηγική
 • Εκτέλεση επικοινωνιακού πλάνου
 • Ανάπτυξη, ενημέρωση και διαχείριση websites και διαδικτυακών υπηρεσιών

Η BLUE VALUE εκπαιδεύει και υποστηρίζει του πελάτες της και μη.

Στόχος της εταιρίας, είναι η διοργάνωση σειράς σεμιναρίων επικαιρότητας και θεσμικού πλαισίου που σχετίζονται με δημόσιους φορείς, αλλά και ιδιώτες, ώστε να παρέχεται ως τελικό αποτέλεσμα, η άρτια εκπαίδευση, μέσα από έμπειρους εισηγητές, η επίλυση ζητημάτων και η διευκόλυνση της καθημερινότητας.

Περισσότερα