Εκπαίδευση

Η BLUE VALUE αναδεικνύει την εκπαίδευση σε νευραλγικό τομέα της δραστηριότητάς της, που στόχο έχει να υποστηρίξει και να κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητα, πελατών της και μη.

  Ως Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1, διαθέτουμε:

 • Εξειδίκευση στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων.
 • Πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).
 • Συνεργασίες με καταξιωμένους επαγγελματίες και διακεκριμένους εισηγητές.
 • Οργάνωση και υποδομές
  Οι υπηρεσίες μας παρέχονται:

 • Με τη μορφή ανοιχτών σεμιναρίων.
 • Με τη μορφή ημερίδων.
 • Με τη μορφή κλειστών εκπαιδεύσεων ανά τμήμα ή ανά διεύθυνση στελεχών.
 • Με τη μορφή οργάνωσης εσωτερικών εκπαιδεύσεων και σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Με τη μορφή συνεργασιών με φορείς.

– Καταγράφουμε τις προτιμήσεις σας
– Εντοπίζουμε τις ανάγκες σας
– Σχεδιάζουμε μαζί σας

Στόχος της εταιρίας, είναι η διοργάνωση σειράς σεμιναρίων επικαιρότητας και θεσμικού πλαισίου που σχετίζονται με δημόσιους φορείς, αλλά και ιδιώτες, ώστε να παρέχεται ως τελικό αποτέλεσμα, η άρτια εκπαίδευση, μέσα από έμπειρους εισηγητές, η επίλυση ζητημάτων και η διευκόλυνση της καθημερινότητας. Έμφαση δίνεται μέσα από την εκπαίδευση σε ένα από τα βασικά αντικείμενα της εταιρίας, το GDPR, είτε με τη μορφή σεμιναρίων, είτε μέσα από την απαιτούμενη, βάσει του Κανονισμού, εκπαίδευση, στα πλαίσια της συμμόρφωσης.

Η νέα πρόκληση για την εκπαίδευση είναι η ανάδειξη θεματικών, που αφορούν στην πληροφορική, στα social media και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Κάθε χρόνο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα καλύψει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ανάγκες σας, σε νέα αλλά και παλιότερα ζητήματα.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και ανταποκρινόμαστε άμεσα σε αιτήματα πελατών, ή σε αυξημένες ανάγκες, για εμβόλιμα σεμινάρια ή επανάληψη σεμιναρίων ή και για ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε φορέα.

Πραγματοποιούμε ενημερωτικές ημερίδες, που στόχο έχουν την γνωστοποίηση σημαντικών και επίκαιρων ζητημάτων.

Ενδεικτικά, κάποιες θεματικές πάνω στις οποίες παρέχουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης:

Θεσμικό πλαίσιο και επικαιρότητα:

 • Ν 4412/2016 – Έργα, προμήθειες και υπηρεσίες
 • Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί ΚΗΜΔΗΣ/ΕΣΗΔΗΣ
 • Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων και Ψηφιακή Υπογραφή
 • Επιτροπικός Έλεγχος Ενταλμάτων
 • Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων – οργάνωση και τυποποίηση διαδικασιών
 • Διαύγεια

Συστήματα Ασφάλειας και Ποιότητας:

 • Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Δεδομένων
 • Διασφάλιση Ποιότητας
 • Ασφάλεια Διαδικτυακών Εφαρμογών και Υπηρεσιών
 • Ασφάλεια Διαδικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών
 • Social media & e-mail – Κίνδυνοι για Τελικούς Χρήστες & Επιχειρήσεις
 • Ασφάλεια Web συστημάτων
 • Web Services Security

Μείνετε συντονισμένοι για τη ροή και την ανακοίνωση των σεμιναρίων μας!

Στη διάθεσή σας για να καταγράψουμε τις προτιμήσεις σας και τις ανάγκες σας σε εκπαίδευση ή και για να οργανώσουμε κάτι αποκλειστικά με εσάς και για εσάς, ανεξάρτητα από τη ροή του εκπαιδευτικού προγράμματος.

_business-seminar
people-writing-with
Laptop and glass of water on workplace in empty conference hall