Συμβουλευτικές / Αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών

Στρατηγικός σχεδιασμός
  • Επιχειρησιακός σχεδιασμός ανάπτυξης φορέων και πόλεων
  • Ψηφιακή στρατηγική
  • Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών
  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα και χρηματοδοτούμενα έργα
Οργάνωση
  • Οργάνωση αρχικής απογραφής ή επικαιροποίηση πάγιας περιουσίας
  • Αναδιοργάνωση, σχεδιασμός και απλοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών
  • Ανάπτυξη και Μεγιστοποίηση Εσόδων – οργάνωση και τυποποίηση διαδικασιών για την βεβαίωση και είσπραξη εσόδων
  • Εκπροσώπηση, αναζήτηση και διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων