Ειδήσεις, νέα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες


 

Ημερίδα "Γενικός Κανονισμός Προστασίας δεδομένων (GDPR) - Λάρισα

 

Η BLUE VALUE σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας, συνδιοργάνωσε εχθές, Τετάρτη 27.09.2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ ενημερωτική ημερίδα για τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας δεδομένων (GDPR) 679/2016/ΕΚ. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τα ακόλουθα θέματα :

· Τι είναι ο GDPR και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του

· Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα και ποιες είναι οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων

· Ποιος είναι ο νέος - υποχρεωτικός θεσμός του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

· Ποιες είναι οι επιπτώσεις από την μη συμμόρφωση

· Ποια είναι τα πρακτικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν μέχρι και την πλήρη ετοιμότητα με προθεσμία υλοποίησης την 25η Μαΐου 2018

Η ημερίδα έκλεισε με συζήτηση όπου απαντήθηκαν πολλές από τις επίκαιρες απορίες των συμμετεχόντων.

Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν :

· Γεώργιος Ζαμπός, TUV AUSTRIA Hellas, Διπλ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, Προϊστάμενος Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος

· Μαρία - Ελένη Σιδηροπούλου, BLUE VALUE, DPO Executive, Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, LLM Εμπορικού Δικαίου, Δικαίου Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου, Οικονομολόγος.

· Περικλής Χρηστίδης, BLUE VALUE, DPO Executive, Bsc(Eng) Nuclear Engineer, Data Analyst.

· Δρ. Χρήστος Ηλιούδης, Καθηγητής στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων.

ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας - Ενίσχυση συνεργασίας

 

Σε ενίσχυση της υφιστάμενης σχέσης τους πέραν της συντήρησης  - υποστήριξης των εφαρμογών του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, προχώρησαν ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και BLUE VALUE. Η εταιρεία μας ανέλαβε επιπλέον α) την παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης στοιχείων ειδών από την εφαρμογή διαχείρισης ζυγολογίων στην οικονομική διαχείριση, β) την εγκατάσταση και υποστήριξη λογισμικού διαχείρισης γραφείου κίνησης οχημάτων και γ) την παραμετροποίηση – υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.

ΔΗ.Κ.Ε. Βοΐου - Ανανέωση συνεργασίας

 

 

Η υφιστάμενη συνεργασία μας με την ΔΗ.Κ.Ε. Βοΐου, στα πλαίσια εμπιστοσύνης που έχουν αναπτυχθεί, ανανεώθηκε και για τον επόμενο χρόνο. Η συνεργασία προβλέπει τόσο την υποστήριξη των οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΠΔ 315/1999 για τη χρήση 2017 όσο την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση - υποστήριξη των μηχανογραφημένων εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων – Μισθοδοσίας.

Νέα συνεργασία με Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά

Η μέχρι σήμερα άριστη συνεργασία μας με την Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά διευρύνθηκε σε δύο ακόμη πεδία με την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων. Η BLUE VALUE ανέλαβε τόσο την ανάπτυξη διαδικασιών ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, διακίνησης εγγράφων και την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας αυτόματων δημοσιεύσεων στην "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" όσο και την παραμετροποίηση διαδικασιών οργάνωσης αποθηκών και κωδικοποίησης - καταγραφής ειδών σύμφωνα και με τις ανάγκες του Διπλογραφικού Συστήματος.

Διαγωνισμός για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών - Κ.Α.Π.Η. Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών

 

Η BLUE VALUE ολοκλήρωσε την δεύτερη φάση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για ένα πλήθος ιατρών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό για τη «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών και των Κ.Α.Π.Η. του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών».

 

Η BLUE VALUE είχε αναλάβει στην πρώτη φάση την έκδοση ψηφιακής υπογραφής για τους ιατρούς πελάτες της καθώς και την υποστήριξή τους στην υποβολή των προσφορών τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ολοκλήρωση έργου στον Δήμο Δέλτα

 

 

Με επιτυχία ολοκλήρωσε η BLUE VALUE το έργο για τον έλεγχο και την προσαρμογή των δημοτικών τελών και του Τ.Α.Π. των ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων στον Δήμο Δέλτα.

Μεταξύ άλλων το έργο προέβλεπε :

· Κατηγοριοποίηση ανά είδος (οικία, κατάστημα, βιομηχανία κ.λ.π) των παροχών

· Μηχανογραφική δημιουργία και παραμετροποίηση όλων των προβλεπόμενων από τα ρυμοτομικά, οδών και αντιστοίχισή τους με τις προβλεπόμενες τιμές ζώνης του Υπουργείου Οικονομικών και των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  

· Αυτόματη μηχανογραφική διόρθωση των δρόμων και ζωνών των παροχών όπου υπήρχε αντιστοίχιση με κατάλληλα μηχανογραφική επεξεργασία

· Ταύτιση του κάθε δρόμου και της τιμής ζώνης με τους συντελεστές Σ.Α.Ο. και Σ.Ο.

· Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για την επιβολή ΤΑΠ

· Μηχανογραφικό υπολογισμό των δυνητικών εισπράξεων ανά τέλος Δ.Τ. , Δ.Φ. σύμφωνα με τις διορθώσεις που έγιναν

First Previous  Εμφάνισε 1 από 7 σελίδες   Next Last
επιστροφή