Ειδήσεις, νέα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες


 

ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας - Ενίσχυση συνεργασίας 21/09/2017

 

Σε ενίσχυση της υφιστάμενης σχέσης τους πέραν της συντήρησης  - υποστήριξης των εφαρμογών του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, προχώρησαν ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και BLUE VALUE. Η εταιρεία μας ανέλαβε επιπλέον α) την παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης στοιχείων ειδών από την εφαρμογή διαχείρισης ζυγολογίων στην οικονομική διαχείριση, β) την εγκατάσταση και υποστήριξη λογισμικού διαχείρισης γραφείου κίνησης οχημάτων και γ) την παραμετροποίηση – υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.

επιστροφή