Ειδήσεις, νέα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες


 

ΔΗ.Κ.Ε. Βοΐου - Ανανέωση συνεργασίας 15/09/2017

 

 

Η υφιστάμενη συνεργασία μας με την ΔΗ.Κ.Ε. Βοΐου, στα πλαίσια εμπιστοσύνης που έχουν αναπτυχθεί, ανανεώθηκε και για τον επόμενο χρόνο. Η συνεργασία προβλέπει τόσο την υποστήριξη των οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΠΔ 315/1999 για τη χρήση 2017 όσο την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση - υποστήριξη των μηχανογραφημένων εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων – Μισθοδοσίας.

επιστροφή