Ειδήσεις, νέα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες


 

Νέα συνεργασία με Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά 07/09/2017

Η μέχρι σήμερα άριστη συνεργασία μας με την Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά διευρύνθηκε σε δύο ακόμη πεδία με την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων. Η BLUE VALUE ανέλαβε τόσο την ανάπτυξη διαδικασιών ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, διακίνησης εγγράφων και την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας αυτόματων δημοσιεύσεων στην "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" όσο και την παραμετροποίηση διαδικασιών οργάνωσης αποθηκών και κωδικοποίησης - καταγραφής ειδών σύμφωνα και με τις ανάγκες του Διπλογραφικού Συστήματος.

επιστροφή