Ειδήσεις, νέα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες


 

Διαγωνισμός για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών - Κ.Α.Π.Η. Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών 17/08/2017

 

Η BLUE VALUE ολοκλήρωσε την δεύτερη φάση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για ένα πλήθος ιατρών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό για τη «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών και των Κ.Α.Π.Η. του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών».

 

Η BLUE VALUE είχε αναλάβει στην πρώτη φάση την έκδοση ψηφιακής υπογραφής για τους ιατρούς πελάτες της καθώς και την υποστήριξή τους στην υποβολή των προσφορών τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

επιστροφή