Ειδήσεις, νέα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες


 

Ολοκλήρωση έργου στον Δήμο Δέλτα 10/08/2017

 

 

Με επιτυχία ολοκλήρωσε η BLUE VALUE το έργο για τον έλεγχο και την προσαρμογή των δημοτικών τελών και του Τ.Α.Π. των ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων στον Δήμο Δέλτα.

Μεταξύ άλλων το έργο προέβλεπε :

· Κατηγοριοποίηση ανά είδος (οικία, κατάστημα, βιομηχανία κ.λ.π) των παροχών

· Μηχανογραφική δημιουργία και παραμετροποίηση όλων των προβλεπόμενων από τα ρυμοτομικά, οδών και αντιστοίχισή τους με τις προβλεπόμενες τιμές ζώνης του Υπουργείου Οικονομικών και των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  

· Αυτόματη μηχανογραφική διόρθωση των δρόμων και ζωνών των παροχών όπου υπήρχε αντιστοίχιση με κατάλληλα μηχανογραφική επεξεργασία

· Ταύτιση του κάθε δρόμου και της τιμής ζώνης με τους συντελεστές Σ.Α.Ο. και Σ.Ο.

· Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για την επιβολή ΤΑΠ

· Μηχανογραφικό υπολογισμό των δυνητικών εισπράξεων ανά τέλος Δ.Τ. , Δ.Φ. σύμφωνα με τις διορθώσεις που έγιναν

επιστροφή